Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) vai personu apvienība (ja tā spēj iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, tostarp slēgt darījumus un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Ja persona pakalpojuma pieprasījumu iesniedz un pakalpojuma apmaksu veic elektroniski, izmantojot Patentu valdes tīmekļa vietnē esošo speciālo tiešsaistes formu, maksu par pakalpojumu maksā 90% apmērā no cenrādī noteiktās maksas.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Apmaksa jāveic 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas. Ja samaksā vēlāk, tad attiecīgi tiek pārcelts preču zīmes pieteikuma datums.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Preču zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 90,00 EUR
Kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 150,00 EUR
Katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu) Skaits 30,00 EUR
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Preču zīmes reģistrācija un publikācija
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Preču zīmes reģistrācija un publikācija
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Apmaksa jāveic 3 mēnešu laikā no ekspertīzes lēmuma saņemšanas dienas.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju Skaits 95,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par preču zīmju tiesisko aizsardzību