Preču zīmes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Preču zīmes reģistrācijas pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite