Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra pirms tās spēkā esības termiņa izbeigšanās. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Patentu valdē saņemta arī noteiktā maksa par izslēgšanu no Preču zīmju reģistra, reģistrēto preču zīmi izslēdz no reģistra ar preču zīmes īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad saņemts iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par preču zīmes izslēgšanas no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra, norādot tās numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
3) ja nepieciešams, vēlamo reģistrācijas izslēgšanas datumu.
Ja attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana zīmes reģistrācijas izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
Ja Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par tiesību uz preču zīmi ieķīlāšanu, iesniegumam jāpievieno ķīlas ņēmēja rakstveida piekrišana reģistrētās preču zīmes izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls.

Ja iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no Reģistra neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, to uzskata par grozījumu ziņās par preču zīmes reģistrāciju un izskata saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otrās daļas noteikumiem.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izslēgt preču zīmi no reģistra
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
Ja iesniegums par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

Ziņas par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra iekļauj Preču zīmju reģistrā.
Informāciju par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra. Izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010