Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt preču zīmes reģistrāciju dzēst pirms tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Lūgumu var attiecināt uz reģistrāciju pilnā apjomā vai arī tikai uz daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē (likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 30. panta pirmā daļa)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Ja persona pakalpojuma pieprasījumu iesniedz un pakalpojuma apmaksu veic elektroniski, izmantojot Patentu valdes tīmekļa vietnē esošo speciālo tiešsaistes formu, maksu par pakalpojumu maksā 90% apmērā no cenrādī noteiktās maksas.
Apmaksa:
Maksājumu karte (latvija.lv), Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Grozījuma/labojuma izdarīšana Valsts preču zīmju reģistra ziņās (izņemot grozījumus sarakstes adresē) saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 17.panta 2.d., 25.1 panta 2.d., 26.panta 6.d., 30.panta 1.d., 35.panta 6.d. Skaits 30,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par preču zīmju tiesisko aizsardzību