Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt preču zīmes reģistrāciju dzēst pirms tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Lūgumu var attiecināt uz reģistrāciju pilnā apjomā vai arī tikai uz daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē (likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 30. panta pirmā daļa)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite