Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt preču zīmes reģistrāciju dzēst pirms tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Lūgumu var attiecināt uz reģistrāciju pilnā apjomā vai arī tikai uz daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē (likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 30. panta pirmā daļa)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei
Atgādinājums
Iesniedzot lūgumu, īpašnieks var lūgt dzēst reģistrāciju pilnā apjomā, var lūgt svītrot preces vai pakalpojumus no preču un/vai pakalpojumu saraksta, var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju.
Brīdinājums
Īpašnieks nevar lūgt preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas, ja iesniegumam netiek pievienota reģistrā iekļauto licenciātu rakstveida piekrišana reģistrācijas dzēšanai, kā arī nevar lūgt preču zīmes reģistrācijas dzēšanu ar dienu, kas agrāka par dienu, kad iesniegums saņemts
Normatīvie akti
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.25.