Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra pirms tās spēkā esības termiņa izbeigšanās. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Patentu valdē saņemta arī noteiktā maksa par izslēgšanu no Preču zīmju reģistra, reģistrēto preču zīmi izslēdz no reģistra ar preču zīmes īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad saņemts iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei
Atgādinājums
Iesniedzot lūgumu, īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrāciju pilnā apjomā, var norādīt dienu, ar kuru vēlams izslēgt reģistrāciju. Ja iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no Reģistra neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, to uzskata par grozījumu ziņās par preču zīmes reģistrāciju un izskata saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otrās daļas noteikumiem
Brīdinājums
Īpašnieks nevar lūgt preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas, ja iesniegumam netiek pievienota reģistrā iekļauto licenciātu vai ķīlas ņēmēju rakstveida piekrišana reģistrācijas izslēgšanai, kā arī nevar lūgt preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu ar dienu, kas agrāka par dienu, kad iesniegums saņemts
Normatīvie akti
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Preču zīmju likums
(Saeima; likumi; 2020.03.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.25.