Preču zīmes īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies preču zīmes reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, zīmes īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Preču zīmju reģistrā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņu preču zīmes reģistrācijā
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes īpašnieka datu maiņu saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei
Atgādinājums
Iesniedzot lūgumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņu, īpašnieks var vienlaicīgi paziņot par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu un/vai īpašnieka adreses maiņu
Brīdinājums
Preču zīmes īpašnieks nevar lūgt preču zīmes īpašnieka datu maiņu, ja ir mainījies reģistrācijas īpašnieks, proti, ir notikusi īpašumtiesību maiņa - tās ir nodotas citai personai (juridiskai vai fiziskai)
Normatīvie akti
Par Singapūras līgumu par preču zīmēm
(Saeima; likumi; 2008.07.31.)
SINGAPŪRAS LĪGUMS PAR PREČU ZĪMĒM
(starptautiskie līgumi; 2009.03.16.)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Preču zīmju likums
(Saeima; likumi; 2020.03.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.12.