Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašnieks var lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra pirms dizainparauga reģistrācijas termiņa beigām. Kompleksās reģistrācijas gadījumā lūgumu var attiecināt uz visiem vai arī tikai dažiem reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra, bet tas nevar būt agrāk par iesnieguma saņemšanas dienu Patentu valdē (Dizainparaugu likuma 36. panta pirmā un otrā daļa).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei.
Atgādinājums
Iesniedzot lūgumu, īpašnieks var norādīt dienu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra. Kompleksas reģistrācijas gadījumā var lūgt tikai atsevišķu reģistrācijā iekļauto dizainparaugu izslēgšanu no reģistra.
Brīdinājums
Īpašnieks nevar lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas, ja iesniegumam netiek pievienota reģistrā iekļauto licenciātu rakstveida piekrišana dizainparauga izslēgšanai no reģistra, kā arī nevar lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra ar atpakaļejošu datumu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.13.