Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kurai pieder Patentu valdē reģistrēts dizainparaugs, var iesniegt šī dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma.
Dizainparaugu var atjaunot tā spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir sešu mēnešu papildu termiņu, ja samaksāta arī papildu nodeva.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomei.
Atgādinājums
Reģistrācijas atjaunošana var neattiekties uz visiem kompleksā reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā jānorāda dizainparaugi, uz kuriem attiecināma reģistrācijas atjaunošana.
Brīdinājums
Atjaunojot dizainparauga reģistrāciju, īpašnieks nevar lūgt veikt dizainparaugā jebkādas izmaiņas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.25.