Kultūras objekta statusa noteikšana
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojums ir domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai nacionāliem un ārvalstu kultūras objektu īpašniekiem, turētājiem, antikvariātiem, tiesību aizsardzības iestādēm, citām personām, iestādēm un organizācijām, lai noteiktu kultūras objekta statusu – vai tas ir izsludināts meklēšanā, atrasts vai izņemts.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Kultūras objektu īpašnieki un turētāji, antikvariāti, Latvijas Republikas un ārvalstu tiesībaizsardzības iestādes, citas personas.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšana uzreiz pēc tā pieprasīšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Kultūras objekta apraksta veidošana