Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Klients vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pieprasot informāciju par interesējošo jautājumu vai ar vispārīga rakstura problēmu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts klienta klātbūtnē (ja ir nepieciešama informācijas apkopošana, nākamajā darba dienā). Konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī. Ja ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums pa pastu vai e-pastu, konsultācijas tiek sniegtas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas ar jautājumu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs sniedz informāciju klientam vēlamā veidā vai, izvērtējot situāciju, iesaka problēmas risinājumu. Nepieciešamības gadījumā darbinieks sazinās ar kompetento Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku vai iesaka iestādi, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai. Nepieciešamības gadījumā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs sagatavo un izvieto izziņas materiālus apmeklētājiem pieejamās vietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasts apc@riga.lv
Pasts Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80000800
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients atbildi var saņemt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pa tālruni, e-pastā vai uz norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs