Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas pilsētas pašvaldības kopmpetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Klients vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (turpmāk - APC) pieprasot informāciju par interesējošo jautājumu vai ar vispārīga rakstura problēmu. APC sniedz informāciju klientam vēlamā veidā vai, izvērtējot situāciju, iesaka problēmas risinājumu. Nepieciešamības gadījumā darbinieks sazinās ar kompetento Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku vai iesaka iestādi, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai. Nepieciešamības gadījumā APC darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. APC sagatavo un izvieto izziņas materiālus apmeklētājiem pieejamās vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.13.