Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Klients vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pieprasot informāciju par interesējošo jautājumu vai ar vispārīga rakstura problēmu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts klienta klātbūtnē (ja ir nepieciešama informācijas apkopošana, nākamajā darba dienā). Konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī. Ja ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums pa pastu vai e-pastu, konsultācijas tiek sniegtas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050. Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 114; 2011.03.05.)
Personu apliecinošu dokumentu likums
(Saeima; likumi; 2012.02.15.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.11.