Laika zīmoga nodrošināšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Īss apraksts:
Laika zīmoga nodrošināšana - elektroniski dati, kas saista citus elektroniskos datus ar konkrētu laiku, apstiprinot šo pēdējo esamību minētajā laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Laika zīmogu nodrošina uzreiz pēc PIN ievades
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.02.21.