Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums darba meklētāja statusa iegūšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1