Darba Inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski saņemt reģionālo VDI struktūrvienību izmeklēto nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
Fiziska persona, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju);
Fiziska persona (cietusī persona vai persona, kura pārstāv cietušā intereses);
Citas valsts institūcijas (policija, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes saņemšanas termiņš pieprasot dokumentus ne e-pakalpojuma formā ir līdz 30 dienām. Izmantojot e-pakalpojumu pieprasījums tiks apstrādāts nekavējoties.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Darba inspekcija elektroniski informāciju sniedz par norādīto nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu, ļaujot to lejupielādēt pakalpojuma saņēmējam. Gadījumā, ja akts netiek atrasts vai neattiecas uz pakalpojuma saņēmēja norādīto juridisko personu, pakalpojuma saņēmējam tiek attēlots kļūdas paziņojums.
Normatīvie akti
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 2008.07.10.)
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 950; 2010.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.02.04.