Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lietvedība pēc pieprasījumiem izsniedz atkārtotus domes sēžu protokolu izrakstus, kas nepieciešami tiesību pierādīšanai un darījumos. Personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto. Citai privātpersonai vai publiskai personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par personas datu subjektu, ja no tā saņemta rakstveida atļauja, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. Persona, kura pieprasa informāciju, uzrāda datu subjekta rakstveida atļauju un ir atbildīga par tās patiesumu un saņemtās informācijas izmantošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc nepieciešamības
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Varakļānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.22.