Izziņas no iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:
- par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā deklarēta Nīcas novada administratīvajā teritorijā;
- par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu,
ja tā deklarēta Nīcas novada administratīvajā
teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta personas klātbūtnē.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārējie personāla pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
NĪCAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.11.