Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana - nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana reģistrā un izsniegtajā apliecībā, papildināšana -  trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
(Ministru kabinets; likumi; 0; 1993.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 2012.12.14.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ventspils novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Skolas ielā 4, Ventspils, LV-3601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.31.