Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Persona var saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos.
Persona var saņemt daudzvalodu standarta veidlapu, t.i. dokumentu, kas ir izmantojams citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzeklis, kas pievienots dokumentam, līdz ar to šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Šādu veidlapu izsniedz izziņai par  civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota sākot no 2013.gada 1.janvāra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga persona, par kuru dzimšanas reģistrā ieraksts izdarīts vai pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīga persona atrodas audzināšanā.
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Mārupes novada dome Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana (Mārupes novada dome)