Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Persona var saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos.
Persona var saņemt daudzvalodu standarta veidlapu, t.i. dokumentu, kas ir izmantojams citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzeklis, kas pievienots dokumentam, līdz ar to šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Šādu veidlapu izsniedz izziņai par  civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota sākot no 2013.gada 1.janvāra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga persona, par kuru dzimšanas reģistrā ieraksts izdarīts vai pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīga persona atrodas audzināšanā.
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Atkārtotu dzimšanas apliecību neizsniedz personām, kuras no bērna atteikušās, kurām atņemtas aizgādības tiesības vai kuru bērns ir adoptēts.
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Par nodevas pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai
(Mārupes novada dome; noteikumi; 16; 2010.06.21.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Mārupes novada dome
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.22.