Pase un personas apliecība
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Ir divu veidi personu apliecinoši dokumenti - pase un personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte). Personai no 15 gadu vecuma obligāts ir viens, lietošanai derīgs personu apliecinošs dokuments.  Ja persona vēlas, viņa var saņemt gan pasi, gan personas apliecību. Bērniem līdz 15 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu izsniedz ceļošanai.  Personas apliecībā ir iekļauti sertifikāti, kas ļauj autentificēties elektroniskā vidē un elektroniski parakstīt dokumentus. Sīkāka informācija https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/personas-apliecibas.html
Konsultācijas par personu apliecinošiem dokumentiem: pases@pmlp.gov.lv
Kosultācijas par eID kartē iekļautiem sertifikātiem: eid@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Persona apliecinošu dokumentu izsniedz 10 darbadienu laikā vai paātrinātā kārtībā 2 darbadienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai