Pase un personas apliecība
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Ir divu veidi personu apliecinoši dokumenti - pase un personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte). Personai no 15 gadu vecuma obligāts ir viens, lietošanai derīgs personu apliecinošs dokuments.  Ja persona vēlas, viņa var saņemt gan pasi, gan personas apliecību. Bērniem līdz 15 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu izsniedz ceļošanai.  Personas apliecībā ir iekļauti sertifikāti, kas ļauj autentificēties elektroniskā vidē un elektroniski parakstīt dokumentus. Sīkāka informācija https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/personas-apliecibas.html
Konsultācijas par personu apliecinošiem dokumentiem: pases@pmlp.gov.lv
Kosultācijas par eID kartē iekļautiem sertifikātiem: eid@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Persona apliecinošu dokumentu izsniedz 10 darbadienu laikā vai paātrinātā kārtībā 2 darbadienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim ir pienākums 30 dienu laikā saņemt personu apliecinošu dokumentu, ja persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu un viņas rīcībā nav lietošanai derīga personu apliecinoša dokumenta.
Brīdinājums
Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta, tīšu dokumenta bojāšanu, nolaidīgu glabāšanu, kā rezultātā dokuments zudis, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
Normatīvie akti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 811; 2006.10.07.)
Personu apliecinošu dokumentu likums
(Saeima; likumi; 2012.02.15.)
Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 133; 2012.04.01.)
Personu apliecinošu dokumentu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 134; 2012.04.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pilsonības un migrācijas lietas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.06.