Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana (Mārupes novada dome)
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
- Jāuzraksta iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu un jāiesniedz Dzimtsarakstu nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti:
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls;
- Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;
- Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
- Ja pieprasītais dokuments ir reģistrēts pirms 1994. gada 1. janvāra, tad Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks to pieprasa ievadīt sistēmā Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem;
-  Apliecinājums par valsts nodevas samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistra apliecību - 7,00 EUR
Pašvaldības nodeva par arhīva izziņas vai izraksta izsniegšanu -  1,40 EUR.

Apmaksu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes norēķinu kontu.

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.nr.90000012827
Konts LV69UNLA0003011130405
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes kase
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149859
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecību, izziņu vai izrakstu izsniedz Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki