Sabiedrisko vides inspektoru atestācija
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Sabiedriskais vides inspektors ir Valsts vides dienesta pilnvarota persona, kura bez atlīdzības veic kontroli vides un zivju resursu aizsardzības jomā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments