Sabiedrisko vides inspektoru atestācija
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Sabiedriskais vides inspektors ir Valsts vides dienesta pilnvarota persona, kura bez atlīdzības veic kontroli vides un zivju resursu aizsardzības jomā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Valsts vides dienestā
Atgādinājums
Uz Sabiedriskā vides inspektora statusu var pretendēt persona, kurai:  - ir vismaz otrā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasme;  - ir vismaz 18 gadus veca; - nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabu un vidi;
Brīdinājums
Par sabiedrisko vides inspektoru var kļūt persona, ja tā nokārtojusi Valsts vides dienesta rīkoto zināšanu pār­baudi jeb atestāciju par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem zivju resursu uzraudzības un aizsardzības un/vai vides kontroles jomā
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.08.