Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa noformē lietu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu un nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Valsts nodeva  saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu – 71,14 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Dzimtsarakstu departaments izskata lietas materiālus un pieņem lēmumu par maiņas atļauju vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvajā tiesā
Atgādinājums
Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) ir mainīts. Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.
Brīdinājums
Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu vai/un uzvārdu pieņem, ja persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
Lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu pieņem, ja:
- persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi; u.c.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.09.