Vārda un uzvārda ieraksta maiņa (Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Dundagas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vārda un  uzvārda ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dundagas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.31.