Pašvaldības apbalvojumu piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības apbalvojuma piešķiršanai par īpašiem sasniegumiem vai panākumiem var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas. Babītes novada pašvaldība piešķir divu pakāpju apbalvojumus:
• I. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts kādā no piecām kategorijām — kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā un vides attīstībā, par ko apbalvotā persona saņem atzinību un krūšu zīmi (fiziskas personas gadījumā) vai balvu – galda medaļu ar apliecību (juridiskas personas gadījumā) Valsts svētku pasākumā novembrī;
• II. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts īpašos notikumos vai gadījumos, par ko persona saņem Pateicību.
Pieteikt personu apbalvojuma saņemšanai var ikviens atbilstoši “Nolikumam par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas - Babītes novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji vai Babītes novadā reģistrētie uzņēmumi vai biedrības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
I. pakāpes Apbalvojuma saņēmēji tiek izvērtēti vienu reizi gadā. II.pakāpes apbalvojumi tiek piešķirti pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1