Pašvaldības apbalvojumu piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības apbalvojuma piešķiršanai par īpašiem sasniegumiem vai panākumiem var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas. Babītes novada pašvaldība piešķir divu pakāpju apbalvojumus:
• I. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts kādā no piecām kategorijām — kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā un vides attīstībā, par ko apbalvotā persona saņem atzinību un krūšu zīmi (fiziskas personas gadījumā) vai balvu – galda medaļu ar apliecību (juridiskas personas gadījumā) Valsts svētku pasākumā novembrī;
• II. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts īpašos notikumos vai gadījumos, par ko persona saņem Pateicību.
Pieteikt personu apbalvojuma saņemšanai var ikviens atbilstoši “Nolikumam par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas - Babītes novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji vai Babītes novadā reģistrētie uzņēmumi vai biedrības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
I. pakāpes Apbalvojuma saņēmēji tiek izvērtēti vienu reizi gadā. II.pakāpes apbalvojumi tiek piešķirti pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem
(Babītes novada pašvaldības; noteikumi; 0; 2019.05.29.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.15.