Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks var reizi kalendārajā gadā nomainīt līdzekļu pārvaldītāju, kā arī divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 gadi vai mazāk, ieteicams izvēlēties konservatīvos ieguldījumu plānus, lai nenāktos piedzīvot iespējamas straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas varētu ietekmēt sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.
Pēc personas pieprasījuma VSAA nodrošina valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija