Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti ar mērķi novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vardarbību veikušas pilngadīgas personas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.