Asistenta pakalpojums (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kurām piešķirts atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kā arī bērni no 5 - 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas pabalsta nepieciešamību.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Pakalpojums saņemams tikai gadījumos, ja persona nespēj pārvietoties bez citas personas atbalsta ārpus mājokļa.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.14.