Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Pieprasot pakalpojumu jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa un psihiatra atzinums.
Normatīvie akti
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 2019.04.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.