Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
No psihoaktīvāmvielām atkarīgas pilngadīgas personas.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai pirms tam jāiziet pilns ārstēšanās kurss.
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz narkologa atzinums.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.