Sociālā rehabilitācija Čenobiļas atomelektstacijas avārijas rezultātā cietušām personām (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālā rehabilitācija Čenobiļas atomelektstacijas avārijas rezultātā cietušām personām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Čenobiļas atomelektstacijas avārijas rezultātā cietušām personām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Pieprasot pakalpojumu jāuzrāda Čenobiļas atomelektstacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība vai Černobiļas atomeletrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas apliecība.
Jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.30.