Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pakalpojums saņemams konkrētu saslimšanu gadījumus, par kurām informāciju var sniegt ģimenes vai ārstējošais ārsts.
Pakalpojums saņemams tikai pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam).
Personas pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tikai pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts atzinums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību.
Brīdinājums
Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.30.