Patversmes pakalpojums (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojumu var saņemt Inčukalna novadā deklarētas  trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas bez noteiktas dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas bez noteiktas dzīvesvietas.
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālajā dienestā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Atgādinājums
Pakalpojuma saņemšanai var tikt noteikts līdzmaksājums.
Pakalpojums saņemams citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.