Pārrobežu problēmu risināšana (SOLVIT centrs)
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
SOLVIT koordinācijas centrs izskata iedzīvotāju un komersantu sūdzības par citu ES dalībvalstu iestāžu rīcības neatbilstību ES tiesību normām. Dalībvalstu SOLVIT centriem neformāli sadarbojoties, lietas risinājums jāpiedāvā 10 nedēļu laikā. SOLVIT centru pakalpojumi ir bezmaksas. SOLVIT koordinācijas centrā risinātās problēmas pārsvarā ir saistītas ar uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanu, profesionālo kvalifikāciju un izglītības atzīšanu, preču savstarpēju atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību un netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
50
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav (SOLVIT tīkls darbojas kā alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms Eiropas Ekonomiskās zonas iekšējā tirgus problēmu risināšanai un tā lēmumi nav juridiski saistoši adresātam).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ekonomikas ministrija
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.17.