Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensijas, valsts sociālā pabalsta vai sociālās apdrošināšanas pabalsta saņēmēja nāves gadījumā piešķirtās un izmaksai aprēķinātās pakalpojuma summas, kas nav izmaksātas līdz pakalpojuma saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt mirušā pakalpojuma saņēmēja laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet citai personai — uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona  -mirušā pakalpojuma saņēmēja laulātais, radinieks vai mantinieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Kopā ar pieprasījumu jāuzrāda radniecību apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu pieprasa laulātais vai pirmās vai otrās pakāpes radinieks, vai mantojuma apliecība, ja pakalpojumu pieprasa  cita persona.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgā Talejas ielā 1
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67804112
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa
Adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pakalpojuma piešķišanu var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pakalpojumu pārskaita saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski