Paternitātes pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna divu mēnešu vecumam.
No 2019.gada 1.septembra tiesības uz paternitātes pabalstu ir vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz astoņpadsmit gadiem adopciju .
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/paternitates-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ikšķiles novada pašvaldība Dzimšanas reģistrācija (Ikšķiles novada pašvaldība)