Uzziņa par tiesībām uz pensiju, pabalstu, atlīdzību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt uzziņu par viņas tiesībām uz pensiju, atlīdzību vai pabalstu konkrētā situācijā, norādot konkrētus faktus un paskaidrojumus. Uzziņa nākotnē ir obligāta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, esot spēkā tām pašām tiesību normām un pie tieši tādiem pašiem faktiskajiem apstākļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Uzziņu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, uzziņu izsniedz 4 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA nodaļas izsniegtu uzziņu var apstrīdēt  viena mēneša laikā no tās saņemšanas dienas,  iesniedzot  VSAA direktoram adresētu iesniegumu VSAA nodaļā. Uzziņa nav pārsūdzama tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.07.