Sertifikāts vai dokuments par sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Sertifikāts vai dokuments par sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanu Latvijā nepieciešams darbiniekiem vai pašnodarbinātajiem, kuri tiek nosūtīti veikt darbu uz citu ES/EEZ dalībvalsti, Šveici (turpmāk – dalībvalstis) vai valsti, ar kuru Latvijai ir noslēgts starpvalstu līgums sociālās drošības jomā (Ukraina, Kanāda, Baltkrievija, Krievija, Austrālija). Tāpat sertifikāts nepieciešams gadījumos, kad persona veic darbu vairākās dalībvalstīs, lai sociālās apdrošināšanas iemaksas par vienu un to pašu nodarbinātības periodu būtu veicamas kompetentajā dalībvalstī.
Vairāk informācijas varat iegūt VSAA mājaslapā: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/darbs-cita-esvalsti-a1-sertifikats/darbinieks/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija