Trūcīgas ģimenes (personas) statuss (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2.  Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
• izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
• skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
• un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.
3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
4. Sociālais darbinieks veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
5. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...