Trūcīgas ģimenes (personas) statuss (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
DEKLARĀCIJA
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1