Trūcīgas ģimenes (personas) statuss (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
1.Jelgavas novada lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu/atteikumu var apstrīdēt mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas,iesniedzot iesniegumu JNP Administratīvo aktu komisijā.2.Jelgavas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.
Atgādinājums
Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.
Normatīvie akti
Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu
(Jelgavas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 12; 2017.11.29.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jelgavas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.30.