Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kārtību kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz noteiktos palīdzības veidus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums dzīvokļu komisijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1