Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kārtību kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz noteiktos palīdzības veidus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domes Administratīvo aktu strīdus komisijā, bet Kandavas novada Domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
(Kandavas novada dome; saistošie noteikumi; 10; 2014.10.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
KANDAVAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.08.