Liepājas pašvaldības dzīvokļa īre (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Pašvaldības dzīvokļa īre ir viens no likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem palīdzības veidiem. Tiesības uz sociālo palīdzību dzīvokļa jautājumā ir personām, kas atbilst tiesību normās (likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos) noteiktajiem kritērijiem (sk. sadaļu “Cita informācija” -> “Normatīvie akti”).
Pirms dzīvojamo telpu izīrēšanas tiek izvērtēta personu atbilstība šiem kritērijiem un personas tiek uzņemtas uzskaitē dzīvojamās telpas īrei vienā no šādām reģistrācijas grupām:
1) pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
2) vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
3) sociālās mājas dzīvokļi maznodrošinātām personām.
Izīrējamās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas grupu ietvaros personu reģistrācijas secībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums un dokumenti, lai personu reģistrētu uzskaitē pašvaldības dzīvokļa īrei, tiek izskatīti mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējam Liepājas “Nekustamā īpašuma pārvaldes” Mājokļu nodaļā klātienē jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot personas vārdu, uzvārdu, adresi, pilngadīgo parakstus un datumu);
2) dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (ne mazāk kā pēdējie 5 gadi) ar ziņām par ģimenes sastāvu;
3) ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur, laulātā vai bērna dzīvesvietas deklarēšanas izziņa;
4) dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
5) ja persona tiek izlikta no dzīvokļa, tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, kopija, uzrādot oriģinālu;
6) ja jāatbrīvo fiziskas vai juridiskas personas īrēts dzīvoklis, īpašnieka uzteikums rakstveidā;
7) Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusu;
8) pilngadīgas personas pases, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
9) pensionāra, invalīda, politiski represētās personas vai repatrianta apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
10) invalīdiem – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izziņas kopija, uzrādot oriģinālu.

Papildus informāciju var iegūt Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā – http://www.liepaja.lv/page/1666 –, kā arī konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04711; 6 34 04714.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04711
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04711
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu par personu uzņemšanu uzskaitē un dzīvojamo telpu izīrēšanu var saņemt gan klātienē, gan pa pastu uz norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04711
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA