Liepājas pašvaldības dzīvokļa īre (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pašvaldības dzīvokļa īre ir viens no likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem palīdzības veidiem. Tiesības uz sociālo palīdzību dzīvokļa jautājumā ir personām, kas atbilst tiesību normās (likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos) noteiktajiem kritērijiem (sk. sadaļu “Cita informācija” -> “Normatīvie akti”).

Pirms dzīvojamo telpu izīrēšanas tiek izvērtēta personu atbilstība šiem kritērijiem un personas tiek uzņemtas uzskaitē dzīvojamās telpas īrei vienā no šādām reģistrācijas grupām:
1) pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
2) vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
3) sociālās mājas dzīvokļi maznodrošinātām personām,
4) īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
5) speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamo telpu.
Izīrējamās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas grupu ietvaros personu reģistrācijas secībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums un dokumenti, lai personu reģistrētu uzskaitē pašvaldības dzīvokļa īrei, tiek izskatīti mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumus var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.
Atgādinājums
Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, uzskaitē reģistrētās personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.09.21.