Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Sociālajam dienestam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1